Legale bescherming

 

 

 

EIGENDOM:

De gehele website van de Office de Tourisme de la Communauté de Communes du Pont du Gard valt onder de Franse wet op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van de downloadbare documenten en de iconografische en fotografische weergaven.
U bent verplicht contact met ons op te nemen voor reproductie hiervan.


PRIVACY:


Er wordt geen enkele informatie over u verzameld buiten uw medeweten om, geen enkele persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan derden, geen enkele persoonlijke informatie wordt gebruikt voor andere dan de hier bepaalde doeleinden.


Aangifte bij de CNIL [nationale commissie informatica en vrijheden] (in behandeling).
Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, beschikt u over een recht van toegang en rectificatie van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door u te richten tot:


Office de Tourisme du Pont du Gard
Place des Grands Jours
30210 REMOULINS


AANSPRAKELIJKHEID:


De direct of indirect met de website van de Office de Tourisme du Pont du Gard verbonden websites staan niet onder diens controle.


Derhalve kan de Office de Tourisme du Pont du Gard niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op deze websites.


Alleen de eigenaren van de met de website van de Office de Tourisme du Pont du Gard verbonden websites zijn aansprakelijk voor de inhoud hiervan.


VERANTWOORDING:


Directie publicatie: Office de Tourisme du Pont du Gard – Commission Communication


Uitvoering: Constellation


Hoasting: Constellation


Fotoverantwoording: Philippe OLLIVIER – Fototheek OFFICE DE TOURISME DU PONT DU GARD – David DELABRE

 


Alle rechten voorbehouden