Pouzilhac
Pouzilhac is de noordelijke toegang van de Gemeenschap der Gemeenten en ligt op de oude Romeinse weg van Nîmes naar Albas (Ardèche). Verblind van het licht in een dal van de 'garrigue', is het een typerend dorp van de Languedoc, dat al sinds de Oudheid bewoond is geweest. De Romeinen hebben talrijke sporen achtergelaten van hun bezetting. Pouzilhac is een dorp van het platteland, voornamelijk gekenmerkt door activiteiten gewijd aan de landbouw en in het bijzonder aan de wijnbouwactiviteit.
 

De moeite waard :

 

- de toren van de stadsmuren (IMH) XIIe en de stadsmuren

- de kerkuit de XIXe eeuw : een Latijnse grafinscriptie uit de Ie eeuw, in de gevelmuur ingebouwd (buitenkant)

- de gerestaureerde monumenten

- de overblijfselen van de versterkingen

 

 

Wat men niet moet missen :

 

- het versterkte kasteel, gedeeltelijk uit de XIVe, weer gewijzigd in de XVIIIe eeuw (buitenkant)

- in de buurt van de Méjade, ten Westen van het dorp, zijn de meeste tuinen van de gemeente verzameld. In elke tuin ligt een put.